Biuro Rachunkowe

  • Kadry-i-Płace
  • Księga-Przychodów-i-Rozchodów
  • Księgi-Handlowe
  • Ryczałt

Cena usługi, ze względu na zróżnicowane potrzeby i wymagania ustalana
jest w drodze negocjacji , indywidualnie z każdym klientem przed
podpisaniem umowy. W cenę usługi wliczone jest doradztwo finansowe,
ekonomiczne i gospodarcze.

Wysokość opłaty uzależniona jest przede wszystkim od:

  • rodzaju prowadzonej działalności
  • ilości dokumentów księgowych
  • ilości pracowników i właścicieli

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szacunkową kalkulacją ceny
naszych usług konkretnie dla Państwa firmy prosimy o kontakt mailowy.

1. Prowadzenie przez Biuro ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Podatnika w postaci księgi rachunkowej, na którą składają się:
- dziennik,
- konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
- zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych,
2. prowadzenie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:
- odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług,
- ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
- ewidencje wyposażenia,
3. sporządzanie deklaracji podatkowych,
4. sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat.